“Orange IM kan nu de efficiëntie, control en transparantie verhogen voor alle stakeholders die betrokken zijn bij het verbeteren van de operational excellence in de analyse en rapportage van management en investor performance”

– Jouke Schneider

Onze klant

Orange Investment Managers is een Europese investment manager gespecialiseerd in het verwerven, beheren en financieren van parkeergarages. Orange IM is de investeringsmanager van verschillende parkeerfondsen in Europa, met een huidige portefeuille van circa EUR 200 miljoen verdeeld over verschillende landen. Het doel voor de komende twee jaar is om dit te verhogen tot EUR 500 miljoen aan beheerd vermogen door ten minste 70% te investeren in de kernlanden van Europa. Kijk voor meer informatie op www.orangeim.nl

Het belangrijkste doel van Orange IM is om bij te dragen aan een veiligere, gezondere en duurzamere leefomgeving door te investeren in en het beheer van de juiste infrastructurele activa. Ze zijn van mening dat sterke partnerschappen met de juiste mensen het verschil zullen maken voor de toekomst.

De uitdaging

Om haar doelstellingen te bereiken, vereist Orange IM constante innovatie en continue ontwikkeling, zowel intern als van haar zakelijke partners. Orange was op zoek naar een softwareoplossing die haar operational excellence en haar positie op de investeringsmarkt voor parkeergarages konden helpen versterken door:

  • Het berekenen, analyseren en rapporteren van de samenstelling en attributie van prestaties, rekening houdend met de relevante prestatie- en benchmarknormen
  • Vergelijking van werkelijke en verwachte prestaties met strategische verwachtingen zoals goedgekeurd door het managementteam en investeerders in de investeringsvoorstellen
  • Het aantonen van hun staat van dienst aan huidige en potentiële investeerders, en
  • Zorgen voor efficiëntie en geavanceerde gegevensvalidatie en kwaliteit.
De oplossing

Samen met Orange IM heeft FundStar een plan opgesteld en geïmplementeerd om de eisen van Orange voor het bereiken van operational excellence optimaal te ondersteunen. De strategische aanpak van Performance Management van Orange IM en de vereisten om op fondsniveau te beginnen, werden niet voldoende ondersteund door softwarebedrijven in de branche. Na een efficiënte pilot met een subportfolio van activa, werd FundStar geïmplementeerd.

Dankzij dit succesvolle implementatieproject kan Orange IM nu zijn prestatie-indicatoren berekenen, analyseren en rapporteren in drie eenvoudige stappen, van fonds via portefeuille tot activaniveau, en de resultaten benchmarken tegen zijn strategische verwachtingen in de goedgekeurde investeringsvoorstellen. Orange IM heeft bovendien inzicht verkregen in de bijdragende componenten zoals activa, rekeningen, typen en regio’s die de financiële prestaties van fondsen en portefeuilles vormen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk verbeterde cyclus voor prestatieplanning en -controle en heeft daarom de operational excellence verbeterd.